OK

Politik Det politiske og juridiske oplysninger med online shopping på Staples.

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for erhvervskunder

Selskabsoplysninger:

Din aftalepart i alle aftaler, der indgås via Websitet er www.staples.dk (i det følgende: "Website") er:

Staples Denmark ApS (i det følgende: "Staples", "vi" eller "os"),
Korskildelund 6
2670 Greve

Telefon: 70 118 118
Fax: 70 118 110
E-mail: kundeservice@staples.dk

Cvr-nr: 27985017

Almindelige vilkår og betingelser for salg og levering af ordrer afgivet pr. e-mail og salg på internettet.

1 ANVENDELSE

1.1 Disse almindelige vilkår og betingelser, herunder alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse almindelige vilkår og betingelser (i det følgende "Vilkår") gælder for alle aftaler og øvrige retsforhold mellem Staples og erhvervskunder, der ikke er forbrugere (i det følgende; "Kunde", "du", "dig" eller "din"). Staples leverer ikke til grossister eller forhandlere. Læs disse Vilkår grundigt, før du bestiller produkter fra vores website, og udskriv eller gem en kopi af Vilkårene til fremtidig brug.

1.2 Anvendelse af de almindelige vilkår og betingelser eller øvrige vilkår anvendt af Kunden afvises udtrykkeligt, medmindre Staples udtrykkeligt har accepteret sådanne vilkår.

1.3 Vores website er alene beregnet på at blive brugt af Kunder bosiddende Danmark. Vi accepterer ikke ordrer modtaget uden for Danmark. Ved at afgive en ordre på vores Website indestår du for, at 1) du har myndighed til at indgå bindende aftaler, 2) at du er mindst 18 år, og 3) at du er bosiddende i Danmark.

1.4 Nogle produkter eller ydelser på vores website tilbydes af tredjemand og ikke Staples. Disse parters almindelige vilkår og betingelser kan gælde for sådanne produkter eller ydelser. Du bør sikre dig, at du er tilfreds med aftalevilkårene og søge juridisk rådgivning, hvis det er påkrævet, før du afgiver en ordre.

2. TILBUD OG AFTALE

2.1 Alle tilbud og reklamekampagner, herunder Staples' kataloger, er uden forbindende, medmindre andet er anført. Din ordre er et tilbud til os om at købe et produkt. Alle ordrer er med forbehold af Staples' accept, og vi bekræfter vores accept ved at sende dig en e-mail, som bekræfter, at produktet er blevet bestilt (i det følgende "Ordrebekræftelse"). Aftalen mellem os (i det følgende "Aftalen") indgås først, når vi sender dig Ordrebekræftelsen, eller når Staples har påbegyndt opfyldelsen af Aftalen inden for fem (5) dage efter bestilling.

2.2 Din ordre kan afgives pr. telefon på telefonnummer 70 118 118 (vores telefon er åben mandag til fredag fra 8:00 til 17:00 (undtaget helligdage) eller via internettet på www.staples.dk. Ved ordrer afgivet på internettet modtager du en e-mail med en Ordrebekræftelse, der i detaljer angiver indholdet i Aftalen.

2.3 Alle angivelser på Websitet af beløb, mål, beskrivelser og/eller andre angivelser sker med omhu, men tjener blot til at identificere produkterne og er alene estimater, medmindre andet udtrykkeligt er anført. Åbenlyse fejl, såsom fejl i priser, beregninger eller skrivefejl i tilbud, reklamefremstød, foldere, brochurer, kataloger, ordrebekræftelser, fakturaer eller andre skriftlige erklæringer fra Staples er ikke bindende. (Test-)modeller eller tegninger er alene ikke-bindende afbildninger af de respektive produkter. Garantier vedrørende kvalitet, holdbarhed, funktion og egnethed til et bestemt formål er alene bindende, når Staples udtrykkeligt har angivet dette. (f.eks. et produkts tekniske specifikationer).

2.4 Hvis de produkter, du har bestilt, ikke længere kan fås, kan vi tilbyde dig erstatningsvarer af lignende art og kvalitet. I det tilfælde kontakter vi dig og spørger, om du ønsker at fortsætte. Hvis du inden for en rimelig tidsfrist efter levering ikke ønsker at beholde erstatningsprodukterne, kan du annullere din ordre, og vi sørger for afhentning af erstatningsprodukterne hos dig.

2.5 Hvis du har afgivet en ordre hos os til levering i en Staples detailforretning, hvor der sker udlevering til kunder, indgås Aftalen mellem dig og os og ikke mellem dig og Staples detailforretning.

3. LEVERING OG RISIKO

3.1 Vi vil bestræbe os på at oplyse dig om de forventede leveringsdatoer, når du afgiver en ordre. De forventede tidshorisonter for levering af produkterne vil blive oplyst på vores Website. Leveringsbetingelserne er ikke bindende, og i det tilfælde, at leveringstiden beklageligvis overskrides, er Kunden ikke berettiget til tilbagebetaling, skadeserstatning, eller suspension af sine kontraktlige forpligtelser.

3.2 Produkterne leveres først efter godkendelse af Kundens (kontakt)oplysninger. Hvis disse oplysninger f.eks. ikke er i overensstemmelse med Vilkårenes paragraf 1.1, er Staples berettiget til at annullere Aftalen, og du oplyses derom pr. e-mail, fax eller ved brev.

3.3 Leveringsperioden begynder på den dato, hvor Aftalen indgås, som anført i paragraf 2.1. Hvis parterne er blevet enige om forudbetaling, starter leveringsperioden i det øjeblik, beløbet overføres til vores konto.

3.4 Produkterne leveres (af en fragtfører) til leveringsadressen, som angivet af Kunden. Leveringstiden er mellem kl. 8.00 og 18.00, og vi kan ikke angive et præcist tidspunkt for levering. Efter afsendelse modtager du en e-mail med mere detaljerede afsendelses- og leveringsbetingelser. Chaufføren, der leverer varerne, skal have en underskrift for alle Produkter, og hvis du ikke er til stede for at modtage leveringen, kan Produkterne leveres hos en nabo, hvis denne er villig til at kvittere for dem. Bemærk, at produkter ikke kan anbringes i vindfang, skure eller andre steder uden for leveringsadressen. Levering til en (kontor)adresse forsøges to gange, og chaufføren efterlader et kort, der angiver hvornår levering forsøges igen, eller om Produkterne er leveret hos en nabo, eller om Produkterne er klar til at blive afhentet fra dit lokale leveringskontor.

3.5 Staples er berettiget til at foretage delleveringer, hvis der er rimelige årsager hertil.

3.6 Risikoen for produkterne overgår til dig på tidspunktet for produkternes levering til fragtføreren, eller anden transportmåde, som omfatter dellevering, levering af ydelser eller levering (download) af digitalt indhold. Hvis leveringen er forsinket som følge af Kundens fejl, anses Kunden umiddelbart for at have misligholdt uden at der kræves varsel, fra det øjeblik, hvor Staples har angivet, at produkterne er klar til transport. Staples er derefter berettiget til at oplagre produkterne for Kundens regning og risiko eller til at sælge dem til tredjemand. Kunden hæfter fortsat for købesummen og eventuelle gældende renter og omkostninger med fradrag af den fortjeneste, der er opnået ved et salg af produkterne til tredjemand.

3.7 Synlig transportskade eller manglende pakker skal rapporteres og til føreren eller agent for udlevering og vores klageafdeling på 70 118 118 inden for 24 timer. Hvis skaden ikke er synlig på den ydre emballage, skal skaden rapporteres til os senest 7 dage efter modtagelsen. Der udbetales ingen kompensation efter denne tid.

4.1 Alle priser er nettopriser (ekskl. moms). Yderligere omkostninger, såsom leveringsomkostninger, anføres særskilt på Websitet. Der er en knap på Websitet, hvor man kan skifte mellem priser angivet ekskl. og inkl. moms.

4.2 Priserne kan til enhver tid ændres, men ændringer berører ikke ordrer, hvor Staples allerede har sendt dig en Ordrebekræftelse. Mærker, der angiver besparelser i procent, er vejledende om den gældende rabat og er ikke beregnet som en angivelse af den faktiske pris, der skal betales.

4.3 Websitet indeholder et stort antal produkter, og det er altid muligt at nogle af de på Websitet anførte produkter kan være prissat forkert, på trods af, at vi gør vores yderste. Staples kontrollerer normalt priserne som led i forsendelsen, således at hvor den korrekte pris på et produkt er mindre end den angivne pris, beregner vi os det laveste beløb, når vi sender produktet. Hvis den korrekte pris på et produkt er højere end den pris, der er angivet på Websitet, vil vi normalt efter eget skøn kontakte dig for at få anvisninger, før vi afsender Produktet, eller afvise en ordre og oplyse dig derom. Vi har ikke pligt til at levere Produktet til dig til den forkerte (lavere) pris, selv om vi har sendt dig en Ordrebekræftelse, hvis prisfejlen er åbenlys og ikke til at tage fejl af, og med rimelighed kunne have været opfattet af dig som en forkert prissætning.

4.4 Betaling for alle Produkter skal ske med kredit- eller betalingskort. Vi accepterer betaling med følgende kredit- og betalingskort: Dankort, Visa og MasterCard. Beløbet, eller dele af beløbet i tilfælde af delleveringer, trækkes fra dit kort når din bestilling afsendes fra Staples.

4.5 Fakturaer med oplysninger om produkt, levering og yderligere omkostninger leveres separat. Hvis Kunden har opgivet en anden faktureringsadresse, sendes fakturaen særskilt.

4.6 Uanset det faktiske leveringstidspunkt overgår ejendomsretten til produkterne først til Kunden, efter at Kunden har opfyldt alle sine forpligtelser fuldt ud i henhold til Aftalen, herunder men ikke begrænset til betaling af købsprisen og eventuelle øvrige omkostninger, renter, skatter og skadeserstatninger, som eventuelt skal betales i overensstemmelse med Aftalen eller andre gældende vilkår.

4.7 Kunden er ikke berettiget til at sælge, udleje, pantsætte, eller behæfte produkterne på anden vis, eller til at afhænde produkterne til tredjemand­, hverken helt eller delvis, undtagen inden for vedkommendes udøvelse af sit normale erhverv.

4.8 Så længe ejendomsretten til produkterne ikke er overgået til Kunden, skal Kunden straks informere Staples, når produkterne på nogen måde er udsat for (truslen om at blive) behæftet. Desuden skal Kunden dernæst oplyse Staples om, hvor produkterne befinder sig, og om ønsket give Staples adgang til produkterne, første gang Staples fremsætter anmodning herom.

4.9 I tilfælde af udlæg i (en del af) produkterne, Kundens konkurs eller betalingsstandsning, skal Kunden straks oplyse den part, som ønsker at udøve en rettighed over produkterne, om Staples ejendomsret til produkterne.

4.10 Hvis Kunden ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til denne Aftale, og ejendomsretten til produkterne ikke er overgået til kunden, men Kunden har leveret Staples' produkter til tredjemand, er Kunden forpligtet til, første gang Staples anmoder derom, at samarbejde om at overgive en tilbageholdelsesret for Staples angående Kundens eventuelle krav mod tredjemanden vedrørende levering af produkterne til tredjemanden, uanset Staples' eventuelle yderligere rettigheder i henhold til Aftalen.

4.11 Bemærk, at du skal betale for Produkterne, når du afgiver ordren. Hvis du vælger at betale med kredit- eller betalingskort, har Staples valgt Ogone/Ingenico Payment Services ("Ogone") som leverandør af sikre betalingsydelser, og transaktionen går gennem Ogones website. De nærmere oplysninger om Ogone er som følger: "Ogone" betyder selskabet Ogone SAS, et forenklet selskab med begrænset hæftelse (société par actions simplifié) med en kapital på EUR 40.000,00 og med hjemstedsadresse 75009 Paris, 5 Rue de Rochechouart, Frankrig, registreret i Paris med nummer 435.236.898. Der gives ikke oplysninger om kredit- eller betalingskort til Staples, og gennemførelsen af transaktionen sker under forudsætning af, at du accepterer Ogones vilkår og betingelser som et særskilt kontraktforhold, der er indgået mellem dig og Ogone. Du bør sikre dig, at du er tilfreds med at acceptere Ogones vilkår og betingelser, før du vælger at betale med kredit- eller betalingskort. Hvis du anmoder om at få Produkterne leveret til en anden adresse, end den hvor dit kredit- eller betalingskort er registreret, kan vi få behov for at verificere dine oplysninger, før vi kan behandle din ordre.

5. GARANTI/REKLAMATIONER

5.1 Hvis du har købt produkter, som ikke er fremstillet af Staples, kan du være berettiget til (yderligere) garanti (vilkår) fra den originale producent eller Staples' leverandør. Kunden kan aldrig kræve yderligere garanti fra Staples, end Staples eller Kunden er berettiget i henhold til garantien fra producenten og/eller leverandørerne af produkterne. Retten til garanti for Staples-produkter er fastsat i paragraf 5.2 til 5.9 i disse Vilkår.

5.2 Hvis Kunden fremsætter et krav i henhold til en af Staples givet garanti, skal Kunden oplyse Staples om manglen snarest muligt og definitivt inden for tredive (30) dage efter levering af produktet, eller hvis der er tale om en skjult mangel inden for fjorten (14) dage efter, at det var rimeligt muligt at opdage manglen. Undlader Kunden dette, fortaber vedkommende sin ret til at fremsætte krav i henhold til garantien. Reklamationer vedrørende forgængelige produkter (f.eks. fødevareprodukter) skal fremsættes inden for otteogfyrre (48) timer efter levering. Kunden kan ikke opnå rettigheder på basis af, at Staples behandler en reklamation.

5.3 Efter at Kunden har opdaget en mangel ved et produkt, skal Kunden straks ophøre med og afholde sig fra at bruge og/eller installere produktet og gøre, hvad der ligger inden for Kundens mulighed for at begrænse yderligere skade.

5.4 Gyldige krav fremsat i henhold til garantien for produkter fremstillet af Staples for materiale- eller produktionsfejl medfører gratis reparation eller ombytning af produkterne efter Staples' skøn. Hvis reparation eller ombytning ikke er mulig eller rimelig i forhold af de dermed forbundne omkostninger, er Staples som en sidste mulighed for afhjælpning berettiget til at refundere omkostningerne.

5.5 Efter at have givet meddelelse om manglen, skal Kunden sætte Staples i stand til at undersøge Produkterne. Besigtigelsen af det defekte Produkt skal foretages på det sted, hvor Produktet befandt sig, eller på Staples' fabrikker, efter Staples' skøn. Staples afholder omkostninger til transport/returnering, medmindre garantikravet afvises, hvor Kunden skal betale transportomkostningerne.

5.6 Kunden skal give Staples et rimeligt tidsrum til at foretage undersøgelsen og reparere eller ombytte produkterne, eller tilbagebetale købsprisen.

5.7 Garantiens løbetid afhænger af (arten af) produktet og afgøres af Staples fra sag til sag. Et (eller en del af et) produkt som ombyttes, eller som tilbagebetales, bliver (igen) Staples' ejendom og skal returneres til Staples.

5.8 En mangel ved Produkterne, som er en følge af normalt slid og ælde eller anden ydre årsag, såsom, men ikke begrænset til, skade på grund af Kundens transport, ukorrekt brug, eller hvis Kunden har foretaget reparationer på produktet uden Staples' forudgående, skriftlige tilladelse, dækkes ikke af garantien.

5.9 Hvis Staples har repareret eller ombyttet produktet, eller har tilbagebetalt købsprisen som følge af sine garantiforpligtelser, frigøres Staples fuldt ud for sine garantiforpligtelser, og Staples hæfter ikke.

6. ANSVAR OG SKADESLøSHOLDELSE

6.1 Staples hæfter aldrig for direkte eller indirekte skade, herunder men ikke begrænset til avancetab, følgeskade, skade på immaterielle ting, skade på virksomheden eller miljømæssig skade, fra Kundens eller tredjemands side.

6.2 Staples hæfter ikke for Kundens transport af fødevareprodukter eller konsekvenserne deraf, selv hvor fødevareprodukterne transporteres ved anvendelse af eller med assistance af produkter, som er leveret af Staples.

6.3 Uanset vilkårene i paragraf 6.1 og 6.2 eller andet i disse Vilkår, udelukker eller begrænser intet i disse Vilkår på nogen måde Staples' ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro, for noget forhold som det ville være ulovligt for Staples at afvise. I det omfang loven tillader det, er Staples' ansvar altid begrænset til aftalebeløbet.

6.4 Medmindre skade forårsages som følge af bevidst uredelighed eller grov uagtsomhed fra Staples' side, skal Kunden skadesløsholde Staples for alle krav fra tredjemand som har direkte eller indirekte forbindelse med (anvendelsen af) produkterne leveret af Staples, og Kunden skal godtgøre Staples alle mulige skader, herunder (sags)omkostninger, som Staples måtte blive påført som følge af et sådant krav.

6.5 Hvis der sker skade, er Kunden forpligtet til, så vidt det er rimeligt muligt, at begrænse yderligere eller øvrige skader.

6.6 I det omfang loven tillader det, er forældelsesfristen for fremsættelse af krav mod Staples begrænset til et (1) år.

7. RETURVARER

7.1 Ud over dine rettigheder i henhold til Vilkårenes paragraf 6 og øvrige lovfæstede rettigheder, du måtte have, har du ret til at opsige denne aftale uden at anføre en årsag inden for 30 dage efter den dato, hvor du erhverver, eller en tredjemand, der ikke er fragtføreren, og som du har angivet, kommer i fysisk besiddelse af varerne. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du oplyse os Staples Denmark ApS, Center Boulevard 5, DK-2300 Copenhagen S på tlf. 70 118 118, fax 70 118 110 eller e-mail kundeservice@staples.dk om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail), som skal sendes, før afbestillingsfristen er udløbet.

7.2 Staples accepterer kun en afbestilling og/eller returnering, hvis du sender din skriftlige anmodning herom inden for den angivne periode og samtidig sender:

 • Fakturaen eller andet bevis for betaling
 • Produktet i ubrugt, uskadt og hel tilstand
 • Produktets originale, uskadte emballage
 • Den fulde og ikke-udfyldte garanti på produktet

7.3 Din fortrydelsesret gælder ikke for:

 • nedsatte produkter eller produkter, der er en del af en reklamekampagne (værdikupon, aktivitet, reklame mv.)
 • produkter som er taget ud af deres originale emballage
 • produkter der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller som tydeligt er personliggjort
 • produkter som er tilbøjelige til hurtigt at forringes eller udløbe
 • produkter der ikke er egnede til returnering af årsager, der vedrører beskyttelse af helbred eller hygiejniske årsager og som blev åbnet efter levering
 • forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet computersoftware, hvor forseglingen er brudt efter levering
 • levering af en avis, tidsskrift eller magasin med undtagelse af abonnementsaftaler om levering af sådanne publikationer
 • digitalt indhold, der ikke leveres på et konkret medium

7.4 Angående ikke-fejlbehæftede produkter, som er returneret til os, modtager du fuld tilbagebetaling for disse varer, når produkterne er modtaget på vores lager og deres stand er blevet tjekket.

7.5 Hvis nogle varer er beskadiget eller mangler i din ordre, bedes du kontakte os inden for 3 hverdage efter levering, på telefon 70 118 118. Ring til vores Kundeservice 70 118 118 for at modtage vejledning om returnering af Produkter.

8. SUSPENSION OG OPHæVELSE

8.1 Hvis Kunden undlader fuldt ud eller rettidigt at overholde alle sine forpligtelser, der udspringer af denne Aftale eller Vilkårene, anses Kunden umiddelbart for at have misligholdt uden at der kræves noget varsel, og Staples er berettiget til at:

 • indstille opfyldelsen af Aftalen og tilhørende forpligtelser, indtil Kundens opfyldelse af dennes forpligtelser er tilstrækkeligt sikret.
 • delvist eller fuldt ophæve Aftalen og tilhørende aftaler uden at have noget erstatningsansvar og uanset andre rettigheder, Staples måtte være berettiget til.

8.2 I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning, lukning eller likvidation af (en del af) Kundens selskab, ophæves alle Aftaler og/eller (andre) aftaler med Kunden automatisk, medmindre Staples inden for et rimeligt tidsrum meddeler Kunden, at man ønsker at fastholde (en del af) Aftalen og/eller aftaler, i hvilket tilfælde Staples er berettiget til at indstille opfyldelsen af Aftalen og/eller aftale uden at yderligere varsel kræves, indtil Kunden har stillet tilstrækkelig sikkerhed.

8.3 I alle de tilfælde, der nævnes i Vilkårenes paragraf 8.1 og 8.2, forfalder alle krav, som Staples måtte have over for Kunden straks til betaling og skal betales fuldt ud, og Kunden er forpligtet til straks at returnere Staples' produkter og/eller give adgang til disse produkter, således at Staples kan kræve at få disse produkter i besiddelse.

9. DATABESKYTTELSE

9.1 Når du anvender vores Website, eller når du afgiver en ordre og/eller opfylder en Aftale, kan Staples anvende dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om anvendelsen af dine personoplysninger klikkes på følgende link Persondatapolitik.

10. REKLAMEMAILS

10.1 Når du registrerer dig på vores Website, kan du vælge at modtage reklamemails. Du kan til enhver tid senere fravælge reklamemails ved at klikke på linket "afmeld" nederst på alle reklamemails eller ved at opdatere dine mailpræferencer, når du logger dig på din konto. Det kan tage op til 7 dage, før ændringen træder i kraft. Du har da fravalgt at modtage reklamemails, indtil du igen ændrer dine mailpræferencer.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Hvis Staples ikke kan opfylde sine forpligtelser som følge af en begivenhed uden for Staples rimelige kontrol (i det følgende "Force Majeure-begivenhed"), anses opfyldelsen af Aftalen for at være indstillet i den periode, hvor Force Majeure-begivenheden vedvarer. En Force Majeure-begivenhed omfatter enhver handling, begivenhed, manglende begivenhed, undladelse eller pludselig begivenhed uden for vores rimelige kontrol, hvad enten den var påregnelig eller ej, da Aftalen blev indgået, og omfatter især (uden begrænsning) følgende: Strejker, lockouter eller anden arbejdskonflikt (hos Staples' leverandører), uroligheder, optøjer, invasion, terroristangreb eller truslen om terroristangreb, krig (erklæret eller ej) eller truende krig eller krigsforberedelser, brand, eksplosion, uvejr, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkninger, epidemi eller anden naturkatastrofe, at det er umuligt at benytte jernbaner, skibsfart, fly, motoriseret transport eller anden offentlig eller privat transportmetode, at det er umuligt at anvende offentlige eller private telekommunikationsnet, eller en stats lovgivning, forordninger, forskrifter eller begrænsninger.

11.2 Når en Force Majeure-begivenhed varer ud over to (2) måneder, har begge parter ret til (delvis) at hæve Aftalen uden at pådrage sig ansvar for skader.

12. LOV OG JURISDIKTION

12.1 Aftalen og disse Vilkår er underlagt dansk lov. Det udelukkes udtrykkeligt at anvende 1980 Wienerkonventionen om aftaler om internationale varekøb (CISG).

12.2 Enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med disse Aftaler eller deres indgåelse (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) er underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.

13. DIVERSE

13.1 Kunden hæfter for alle (uden)retlige omkostninger, som Staples må erlægge som følge af Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser, der udspringer af denne Aftale, disse Vilkår eller anden forbindelse med Staples. De udenretlige inkassoomkostninger udgør mindst 15 % af det udestående beløb, uagtet Staples' ret til at gøre krav på de faktiske omkostninger, der overstiger dette beløb.

13.2 Hvis Staples på noget tidspunkt i denne Aftales løbetid undlader at kræve nøje overholdelse af dine forpligtelser i henhold til Aftalen eller disse Vilkår, eller hvis Staples undlader at udøve nogen rettighed eller anvende retsmidler som Staples er berettiget til i henhold til Aftalen, udgør dette ikke et afkald på sådanne rettigheder og retsmidler, og frigør dig ikke fra at overholde disse forpligtelser. Staples' afkald på et retsligt påkrav udgør ikke et afkald på eventuelle efterfølgende retslige påkrav. Staples' afkald på nogle af disse Vilkår har ingen retsvirkning, medmindre det udtrykkeligt angives at udgøre et afkald og meddeles dig skriftligt.

13.3 Kunden er ikke berettiget til at overdrage en ret eller pligt i denne Aftale eller disse Vilkår til tredjemand uden Staples' forudgående, skriftlige accept. Staples er berettiget til at fastlægge vilkårene for sin tilladelse.

13.4 Hvis nogle af disse Vilkår eller bestemmelserne i en Aftale af en kompetent myndighed anses for i noget omfang at være ugyldige, retsstridige eller uden retskraft, skal vilkåret, betingelsen eller bestemmelsen i det omfang udskilles fra de tilbageværende vilkår, betingelser og bestemmelser, som fortsat er gyldige i det omfang, det er tilladt af lovgivningen.

13.5 Staples har til enhver tid ret til at revidere og ændre disse Vilkår med henblik på at afspejle ændringer i markedsvilkår, der påvirker Staples aktiviteter, ændringer i teknologi, ændringer i betalingsmåder, ændringer i relevante love og myndighedskrav, og ændringer i vores systems tekniske ydeevne. Du er underlagt de gældende politikker og Vilkår på det tidspunkt, hvor du bestiller produkter fra Staples, medmindre en ændring i disse politikker eller Vilkår kræves af lovgivningen eller en statslig myndighed (i hvilket tilfælde det gælder for ordrer, du tidligere har afgivet), eller hvis Staples giver dig meddelelse om ændringen i disse politikker eller Vilkår, før vi sender dig Ordrebekræftelsen (i hvilket tilfælde vi har ret til at antage, at du har accepteret ændringen i Vilkårene, medmindre du underretter os om det modsatte inden for syv (7) hverdage efter at du har modtaget produkterne).

Vilkår og betingelser for forbrugere

1 ANVENDELSE

1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler og alle øvrige retsforhold mellemStaples og forbrugere (en fysisk person, der handler uden for sit erhverv, virksomhed, håndværk eller profession), med bopæl i Danmark (i det følgende "Kunde", "du" "dig" eller "din") som erindgået på websitet www.staples.dk (i det følgende: "Websitet"). Læs disse Vilkår grundigt, før du bestiller produkter fra vores Website, og udskriv ellergem en kopi af Vilkårene til fremtidig brug. Vilkårene vil også blive sendt til dig per email, når du køber produkter på vores Website.

1.2 Vores Website er alene beregnet på at blive brugt af personer med bopæl i Danmark. Derfor gælder Vilkårene for salg og levering af produkter og ydelser (i det følgende samlet""Produkt" eller "Produkter") inden for Danmark. Vi accepterer ikke ordrer modtaget fra Kunder bosiddende uden for Danmark. Ved at afgive en ordre på vores Website indestår du for, at du harmyndighed til at indgå bindende aftaler, og at du bor i Danmark.

1.3 Nogle produkter eller ydelser på vores Website tilbydes af tredjemand og ikke Staples. Disse parters almindelige vilkår og betingelser kan gælde for sådanne produkter ellerydelser. Du bør sikre dig, at du kan acceptere disse parters aftalevilkår og søge juridisk rådgivning, hvis det er påkrævet, før du afgiver en ordre.

2. AFTALEPARTER, KUNDESERVICE

Din aftalepart i aftaler, som indgås via Websitet er:

Staples Denmark ApS (i det følgende: "Staples", "vi" eller "os"),
Korskildelund 6
2670 Greve

Telefon: 70 118 118
Fax: 70 118 110
E-mail: kundeservice@staples.dk

CVR-nr: 27985017

Du kan kontakte vores kundeservice med spørgsmål eller klager i perioden mandag til fredag kl. 8:00 - 17:00 på telefonnummer 70 118 118, fax 70 118 110 eller e-mail: kundeservice@staples.dk. Hvis vi ikke kan svare direkte på dit spørgsmål eller din klage, modtager du en e-mail inden for 5 arbejdsdage, hvor ditspørgsmål eller din klage besvares.

3. TILBUD OG AFTALE

3.1 Alle tilbud og reklamekampagner på Websitet er uden forbindende, medmindre andet er anført. Ved at klikke på knappen "bestil" på Websitet giver du os et bindende tilbud om at købede produkter, der ligger i din "indkøbsvogn". Når du har fuldført betalingsproceduren på Websitet, modtager du en e-mail, der bekræfter, at din ordre er modtaget. Alle ordrer er med forbeholdaf Staples' accept, og aftalen mellem dig og Staples indgås først, når Staples har accepteret din ordre ved at sende en ordrebekræftelse pr. e-mail. Hvis de produkter, du har bestilt, ikkelængere kan fås, oplyser Staples dig derom og afviser ordren. Om muligt kan vi tilbyde dig erstatningsprodukter af lignende art og kvalitet, som du skal afgive en ny bestilling på. Der sendeskun en ordrebekræftelse til din e-mailadresse, hvis vi har fået dit samtykke til at sende e-mails til den e-mailadresse.

3.2 Alle angivelser på Websitet af beløb, mål, beskrivelser og/eller andre angivelser sker med omhu, men tjener blot til at identificere produkterne og er alene estimater, medmindreandet udtrykkeligt er anført. Åbenlyse fejl, såsom fejl i priser, beregninger eller skrivefejl i tilbud, reklamefremstød, foldere, brochurer, kataloger, ordrebekræftelser, fakturaer ellerandre skriftlige erklæringer fra Staples er ikke bindende. Udsagn vedrørende kvalitet, holdbarhed, funktion og egnethed til et bestemt formål er alene bindende, når Staples udtrykkeligt harangivet dette. (f.eks. et produkts tekniske specifikationer).

4. LEVERINGSOMKOSTNINGER

Der opkræves leveringsomkostninger ud over omkostningerne til køb af de bestilte Produkter. Størrelsen af leveringsomkostningerne afhænger af det beløb, du bestiller for og størrelsen af debestilte produkter. Da produkterne skal sendes fra vores fordelingscenter, er der ikke mulighed for at afvise levering eller nægte at betale de tilhørende omkostninger, hvis du ønsker at købeet Produkt fra os. Leveringsomkostningernes størrelse fremgår klart på Websitet og i løbet af betalingsproceduren.

5. PRISER, BETALING

5.1 De gældende priser er de priser på produkter, som vises på Websitet. Alle priser er nettopriser (inkl. moms) i DKK. Yderligere omkostninger, såsom leveringsomkostninger, anføressærskilt på Websitet. Betaling kan ske med kredit- eller betalingskort.

- Kredit-/betalingskort

Vi accepterer følgende kredit-/betalingskort: Dankort, Visa og Mastercard. Beløbet, eller dele af beløbet i tilfælde af delleveringer, trækkes fra dit kort når din bestilling afsendes fraStaples.

5.2 Bemærk, at du skal betale for Produkterne, når du afgiver ordren. Hvis du vælger at betale med kredit- eller betalingskort, har Staples valgt Ogone/Ingenico Payment Services ("Ogone") som leverandør af sikrebetalingsydelser, og transaktionen går gennem Ogones Website. De nærmere oplysninger om Ogone er som følger: "Ogone" betyder selskabet Ogone SAS, et forenklet selskab med begrænset hæftelse(société par actions simplifié) med en kapital på EUR 40.000,00 og med hjemstedsadresse 75009 Paris, 5 Rue de Rochechouart, Frankrig, registreret i Paris med nummer 435.236.898. Der givesikke oplysninger om kredit- eller betalingskort til Staples, og gennemførelsen af transaktionen sker under forudsætning af, at du accepterer Ogones vilkår og betingelser som et særskiltkontraktforhold, der er indgået mellem dig og Ogone. Du bør sikre dig, at du ønsker at acceptere Ogones vilkår og betingelser, før du vælger at betale med kredit- eller betalingskort. Hvis duanmoder om at få Produkterne leveret til en anden adresse, end den hvor dit kredit- eller betalingskort er registreret, kan vi få behov for at verificere dine oplysninger, før vi kan behandledin ordre.

LEVERING/AFHENTNING

6.1 Produkterne leveres (af en fragtfører) til leveringsadressen. Leveringstider anføres på Websitet og under bestillingsprocessen. Hvis du vælger at bestille flere produkter, kan dervære forskellige leveringstider.

6.2 Leveringstiden er mellem kl. 8.00 og 18.00, og vi kan ikke angive et præcist tidspunkt for levering. Efter afsendelse modtager du en e-mail med mere detaljerede afsendelses- ogleveringsbetingelser. Chaufføren, der leverer varerne, skal have en underskrift for alle Produkter, og hvis du ikke er til stede for at modtage leveringen, kan Produkterne leveres hos ennabo, hvis denne er villig til at kvittere for dem. Bemærk, at produkter ikke kan anbringes i vindfang, skure eller andre steder uden for hjemmet. Levering til en (kontor)adresse forsøges togange, og chaufføren efterlader et kort, der angiver hvornår levering forsøges igen, eller om Produkterne er leveret hos en nabo, eller om Produkterne er klar til at blive afhentet fra ditlokale leveringskontor. Bemærk, at vi ikke kan levere til en postboksadresse.

6.3 Leveringsperioden begynder på den dato, hvor aftalen indgås, som anført i paragraf 3.1. Hvis parterne er blevet enige om forudbetaling, starter leveringsperioden i det øjeblik,beløbet overføres til vores konto.

6.4 Vi vil bestræbe os på at oplyse dig om de forventede leveringsdatoer, når du afgiver en ordre. Produkterne leveres først efter godkendelse af Kundens (kontakt)oplysninger. Hvisdisse oplysninger f.eks. ikke er i overensstemmelse med paragraf 1.1 i disse Vilkår, er Staples berettiget til at annullere Aftalen, og du oplyses derom pr. e-mail eller ved brev.

6.5 Hvis nogle varer er beskadiget eller mangler i din ordre, bedes du kontakte os inden for 3 hverdage efter levering på telefon 70 118 118.

7. MODREGNING

Du er alene berettiget til at modregne krav, som du måtte have mod os, såfremt dit krav er tilkendt af en domstol eller hvis Staples skriftligt har anerkendt det.

8. SUSPENSION

Du har kun ret til at suspendere betalinger hvis du har et krav (herunder modkrav) mod os, som vedrører samme aftale som den, du ønsker at suspendere betaling for.

9. SKADE UNDER LEVERING

Hvis Produkterne leveres til dig med synlig (transport)skade, beder vi dig venligst om straks at oplyse fragtføreren derom og kontakte vores kundeafdeling (jf. Vilkårenes afsnit 2) snarestmuligt. Undladelse deraf berører ikke dine rettigheder (vedrørende eventuelle garantikrav), men det hjælper os med at fremsætte en reklamation eller et krav til fragtføreren eller dennesforsikringsselskab.

10. RETTIGHEDER

Uden præjudice for eventuelle undtagelser eller begrænsninger, som Staples har ifølge loven, er du altid berettiget til dine lovfæstede rettigheder til at korrigere opfyldelsen af aftalen,træde tilbage fra aftalen og til betaling af skadeserstatning og/eller omkostninger. Vilkårenes afsnit 12 gælder for eventuelle krav om betaling af skadeserstatning eller omkostninger.

11. GARANTI/REKLAMATIONER

11.1 Du er altid berettiget til dine lovfæstede garantirettigheder om, at det købte Produkt skal leve op til, hvad der blev aftalt mellem dig og Staples, idet købelovens mangelsreglerkan finde anvendelse på dit køb. Hvis du har købt Produkter, som ikke er fremstillet af Staples, kan du være berettiget til (yderligere) garanti (vilkår) fra den originale producent ellerStaples leverandør. Du kan aldrig gøre krav på yderligere garanti, end den du er berettiget til i henhold til den lovfæstede eller Staples' garanti, eller garantien ydet af producentenog/eller leverandørerne af Produkterne.

11.2 Hvis du ønsker at fremsætte et krav i henhold til en garanti givet af Staples, bør du oplyse Staples om manglen snarest muligt efter, at det var rimeligt muligt at opdage den.Hvis du undlader dette, kan du fortabe din ret til at fremsætte krav i henhold til garantien. Reklamationer vedrørende forgængelige produkter (f.eks. fødevareprodukter) skal fremsættes inden for otteogfyrre (48) timer efter levering.

11.3 Krav kan fremsættes angående materiale- eller fabrikationsfejl i henhold til Staples' garanti for egne mærkevareprodukter. Et gyldigt krav medfører gratis reparation ellerombytning af Produkterne efter Staples' skøn. Hvis reparation eller ombytning ikke er mulig eller rimelig i forhold af de dermed forbundne omkostninger, er Staples som en sidste mulighed for afhjælpning berettiget til at refundere omkostningerne. Vilkårenes afsnit 12 gælder for eventuelle krav om betaling af skadeserstatning eller omkostninger.

11.4 Efter at have givet meddelelse om manglen, skal du sætte Staples i stand til at undersøge Produkterne. Besigtigelsen af det fejlbehæftede Produkt skal foretages på det sted, hvor Produktet befandt sig, eller på Staples' fabrikker, efter Staples' skøn. Staples afholder omkostninger til transport/returnering, medmindre garantikravet afvises. Afvises garantikravet skal Kunden betale transportomkostningerne.

11.5 Enhver mangel ved Produkterne, som er en følge af normalt slid og ælde, eller anden udefrakommende årsag, såsom, men ikke begrænset til, skade på grund af Kundens transport, ukorrekt brug, eller hvis kunden har foretaget reparationer på produktet uden Staples' forudgående, skriftlige tilladelse, dækkes ikke af garantien, medmindre anvendelse eller reparationer naturligt er forbundet med brugen af Produkterne.

12. ANSVAR OG SKADESLøSHOLDELSE

12.1 Staples' ansvar er begrænset i den udstrækning, loven tillader det. Staples hæfter aldrig for tab som følge af skader, såfremt:

 • Skaderne er en følge af mangler angående produktansvar, medmindre Staples har produceret produkterne.
 • Skaderne er indirekte og/eller følgeskader.

12.2 Uanset vilkårene i afsnit 12.1 eller andet i disse Vilkår, udelukker eller begrænser intet i disse Vilkår på nogen måde Staples' ansvar for dødsfald eller personskade forårsagetaf vores uagtsomhed, svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro, for noget forhold for hvilket det ville være ulovligt for Staples at afvise, eller forsøge af afvise sit ansvar.

12.3 Hvis der sker skade, er Kunden forpligtet til, så vidt det er rimeligt muligt, at begrænse yderligere eller øvrige skader.

13. FORTRYDELSESRET

13.1 Kunden har ret til at annullere aftalen inden for 30 dage efter levering i overensstemmelse med de nedenfor nævnte vilkår:

Fortrydelsesret angående køb og levering af varer

Afbestillingsret

Du har ret til at fortryde denne aftale uden at anføre en årsag inden for 30 dage efter den dato, hvor du modtager eller en tredjemand, der ikke er fragtføreren, og som du har angivet, kommer i fysisk besiddelse af varerne.

Hvis flere varer er bestilt og leveret særskilt, har du ret til at opsige denne aftale uden at anføre en årsag inden for 30 dage efter den dato, hvor du erhverver eller en tredjemand, der ikke er fragtføreren, og som du har angivet, kommer i fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du oplyse os: Staples Denmark ApS, Center Boulevard 5, DK-2300 Copenhagen S på tlf. 70 118 118, fax 70 118 110 eller e-mail kundeservice@staples.dk om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail), som skal sendes, før afbestillingsfristen er udløbet. Du kan bruge den vedhæftede afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk.

Virkning af opsigelse

Hvis du opsiger denne aftale, skal vi tilbagebetale dig alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (undtagen de ekstra omkostninger som følge af dit valg af en leveringsform ud over den billigste standardlevering, som vi tilbyder) uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor vi får meddelelse om din beslutning om at opsige aftalen. Vi foretager denne tilbagebetaling på samme måde, hvorpå du betalte i den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret en anden måde. Under alle omstændigheder påløber der ikke omkostninger for dig som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har givet os bevis for at have sendt varerne retur, hvad der måtte indtræde først.

Returnering af vareri

Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du sende varerne tilbage eller udlevere dem til os uden ugrundet ophold, og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dato, hvor du meddeler os, at du træder tilbage fra aftalen. Du bærer den direkte omkostning til returnering af varerne. Kun efter forudgående drøftelser kan Staples acceptere at afhente produkterne (omkostningsfrit), f.eks. i tilfælde med produkter, der ikke kan returneres med sædvanlig post på grund af deres størrelse, eller at produkterne kan afleveres hos en Staples detailforretning, så Staples kan afhente dem.

Hæftelse og garanti

Du hæfter kun for eventuel formindsket værdi af varerne som følge af håndtering ud over, hvad der er påkrævet for at dokumentere varernes art, karakteristiske træk og funktion. Vi gør opmærksom på, at varer, der har været brugt, i mange situationer ikke kan sælges igen, og at værdien af sådanne varer efter håndtering udover hvad der er påkrævet for at dokumentere varernes art, karakteristiske træk og funktion, i mange situationer vil være DKK 0. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af varernes værdi.

Du bedes bemærke, at du har en lovfæstet garanti for, at Produkter der er købt hos os via vores Website er af tilfredsstillende kvalitet og rimeligt egnet til alle de formål, som produkter af den art normalt leveres til.

Vilkårenes forrang

Hvad angår fortrydelsesret gælder ovennævnte vilkår kun for aftaler med forbrugere ("en fysisk person, der handler uden for sit erhverv, virksomhed, håndværk eller profession"), og har forrang for de Vilkår og -betingelser, som er og forbliver gældende for alle andre aftaler og/eller forhold, som ikke er dækket af disse vilkår.

Fortrydelsesret angående køb og levering af ydelser eller digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium

Afbestillingsret

Du har ret til at fortryde denne aftale, hvis det er en servicekontrakt eller en aftale om levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, uden at angive en årsag inden for 30 dage fra den dato, hvor aftalen blev indgået. Du mister dog denne ret til at fortryde for så vidt angår servicekontrakter, når den pågældende service er fuldt udført, hvis leveringen er påbegyndt med dit udtrykkelige samtykke. Tilsvarende mister du din fortrydelsesret for så vidt angår digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, når udførelsen er påbegyndt med dit udtrykkelige samtykke og du samtidig har anerkendt, at du dermed mister din fortrydelsesret.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du oplyse os: Staples Denmark ApS, Center Boulevard 5, DK-2300 Copenhagen S på tlf. 70 118 118, fax 70 118 110 eller e-mail kundeservice@staples.dk om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt pr. post, fax eller e-mail), som skal sendes, før afbestillingsfristen er udløbet. Du kan bruge den vedhæftede afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk.

Virkning af opsigelse

Hvis du opsiger denne aftale, skal vi tilbagebetale dig alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (undtagen de ekstra omkostninger som følge af dit valg af en leveringsform ud over den billigste standardlevering, som vi tilbyder) uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor vi får meddelelse om din beslutning om at opsige aftalen. Vi foretager denne tilbagebetaling på samme måde, hvorpå du betalte i den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret en anden måde. Under alle omstændigheder påløber der ikke omkostninger for dig som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har givet os bevis for at have sendt varerne retur, hvad der måtte indtræde først.

Returnering af varer

Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du sende varerne tilbage eller udlevere dem til os uden ugrundet ophold, og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dato, hvor du meddeler os, at du træder tilbage fra aftalen. Du bærer den direkte omkostning til returnering af varerne. Kun efter forudgående drøftelser kan Staples acceptere at afhente produkterne (omkostningsfrit), f.eks. i tilfælde med produkter, der ikke kan returneres med sædvanlig post på grund af deres størrelse, eller at produkterne kan afleveres hos en Staples detailforretning, så Staples kan afhente dem.

Hæftelse og garanti

Du hæfter kun for eventuel formindsket værdi af varerne som følge af håndtering ud over, hvad der er påkrævet for at dokumentere varernes art, karakteristiske træk og funktion.

Du bedes bemærke, at du har en lovfæstet garanti for, at Produkter der er købt hos os via vores Website er af tilfredsstillende kvalitet og rimeligt egnet til alle de formål, som produkter af den art normalt leveres til.

Vilkårenes forrang

Hvad angår fortrydelsesret gælder ovennævnte vilkår kun for aftaler med forbrugere ("en fysisk person, der handler uden for sit erhverv, virksomhed, håndværk eller profession"), og har forrang for de Vilkår og -betingelser, som er og forbliver gældende for alle andre aftaler og/eller forhold, som ikke er dækket af disse vilkår.

13.2 For at gøre brug af din fortrydelsesret, kan du anvende afbestillingsformularen, som for nemheds skyld er vedhæftet som Bilag til disse Vilkår, eller den kan findes på Websiteteller i e-mailen, der bekræfter ordren/afsendelsen, eller du kan fortryde ved at fremsætte en utvetydig erklæring til Staples med angivelse af, at du ønsker at hæve aftalen.

13.3 Din fortrydelsesret gælder ikke for:

 • levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller som tydeligt er personliggjort
 • levering af varer, som er tilbøjelige til hurtigt at forringes eller udløbe
 • levering af forseglede varer, der ikke er egnede til returnering af årsager vedrørende beskyttelse af helbred eller hygiejniske årsager og som blev åbnet efter levering
 • levering af forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet computersoftware, hvor forseglingen er brudt efter levering
 • levering af en avis, tidsskrift eller magasin med undtagelse af abonnementsaftaler om levering af sådanne publikationer
 • levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et konkret medium, hvis opfyldelsen er startet med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og kundens accept af, at vedkommendedermed fortaber sin afbestillingsret

14. ARKIVERING

Aftalens (indhold) arkiveres af Staples. Efter din ordre er afsluttet, er der ingen mulighed for at fremhente en kopi af aftalen på Websitet, men du kan fremfinde oplysningerne om din ordre. Vi opfordrer dig til at udskrive eller gemme aftalen.

15. SPROG

Det gældende sprog for aftaler med Staples i henhold til disse vilkår er dansk.

16. DATABESKYTTELSE

Når du anvender vores Website, eller når du afgiver en ordre og/eller ved opfyldelse af en aftale kan Staples anvende dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om anvendelsen af dine personoplysninger klikkes på følgende link Persondatapolitik.

17. REKLAMEMAILS

Når du registrerer dig på vores Website, kan du vælge at modtage reklamemails. Du kan til enhver tid senere fravælge reklamemails ved at klikke på linket "afmeld" nederst på alle reklamemails eller ved at opdatere dine mailpræferencer, når du logger dig på din konto. Det kan tage op til 7 dage, før ændringen træder i kraft. Du har da fravalgt at modtage reklamemails, indtil du igen ændrer dine mailpræferencer.

18. LOV OG JURISDIKTION

18.1 Aftalen og disse Vilkår er underlagt dansk lov. Det udelukkes udtrykkeligt at anvende 1980 Wienerkonventionen om aftaler om internationale varekøb (CISG).

18.2 Enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med disse Aftaler eller deres indgåelse (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) er underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting.

19. DIVERSE

Staples har følgende etiske regler: www.staples.com/sbd/cre/marketing/about_us/ethics.html, som også kan fås via vores kundeservice (jf. afsnit 2 i disse Vilkår).

BILAG

Vores miljø- og kvalitetsarbejde

Staples Sweden AB har arbejdet struktureret med spørgsmål vedrørende at tage socialt ansvar gennem mange år og arbejdet er vel integreret i den systematik og det arbejdssæt som findes.

”Vi har længe været certificeret i henhold til ISO 14001 og ISO 9001 og arbejder struktureret med spørgsmål vedrørende holdbarhed. At gå efter en ISO 26000 verificering var en naturlig udvikling og gav os en bekræftelse på det gode arbejde vi gør indenfor området. Vi er utroligt stolte over at være først i branchen med et tredjeparts verificeret holdbarhedsarbejde.” siger Johanna Jigmo-Linde, miljø- og kvalitetschef på Staples.

Download

SP’s udtalelse (pdf)
Staples udtalelse (pdf)
Staples egenerklæring (pdf)

Kort om ISO 26000:2010

ISO 2600 findes for at hjælpe virksomheder med at strukturere deres holdbarhedsarbejde. Standarden medtager syv hovedområder som organisationen skal tage hensyn til:

 • VirksomhedsstyringMenneskelige rettigheder
 • Arbejdsforhold
 • Miljø
 • Gode virksomhedsmetoder
 • Forbrugerspørgsmål
 • Samfundsengagement og udvikling

Som skal præges af syv grundprincipper for socialt ansvar:

 • Ansvarlighed
 • Transparent
 • Etisk opførsel
 • Respekt for interessenternes interesse
 • Respekt for retsstatens principper
 • Respekt for internationale normer for opførsel
 • Respekt for menneskerettighederne

ISO 26000 giver en vejledning i hvordan organisationer kan starte og strukturere samt integrere sit holdbarhedsarbejde i virksomheden.

ISO 2600:2010 er ikke en certificerbar standard, derimod findes der i nogle få lande (deriblandt Sverige) mulighed for at certificere sig mod standarden via systematiske egenerklæringer. Den svenske specifikation: ”Svensk specifikation SIS-SP 2:2015 Socialt ansvartagande –Systematisk egendeklaration” muliggør en verificering af organisationers holdbarshedsarbejde. Forskellen bliver at man i stedet for et certifikat får en udtalelse fra revisionsfirmaet om at organisationen lever op til kravene. Denne udtalelse sammen med organisationens egen udtalelse og dokument med svar på de 77 spørgsmål som egenerklæring består af, danner sammen en verifikation på at organisationen lever op til standardens krav. Dette er præcis som for et certifikat; en uafhængig kontrol og bedømmelse af organisationens arbejde med at tage socialt ansvar.


Du har sidst set på

Der er ingen varer under "Du har sidst set på"

I takt med at du bevæger dig rundt på Staples.dk, vil dine sete varer blive placeret her.

loadingOpdaterer...
Staples leverer til både erhvervskunder samt private kunder. Priserne bliver vist ekskl. moms.