OK

Politik Det politiske og juridiske oplysninger med online shopping på Staples.

For privatkunder - Fortrydelsesretten

Fortrydelsesret angående køb og levering af varer

Afbestillingsret

Du har ret til at fortryde denne aftale uden at anføre en årsag inden for 30 dage efter den dato, hvor du modtager eller en tredjemand, der ikke er fragtføreren, og som du har angivet, kommer i fysisk besiddelse af varerne.

Hvis flere varer er bestilt og leveret særskilt, har du ret til at opsige denne aftale uden at anføre en årsag inden for 14 dage efter den dato, hvor du erhverver eller en tredjemand, der ikke er fragtføreren, og som du har angivet, kommer i fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du oplyse os: Staples Denmark ApS, Korskildelund 6, 2670 Greve,
tlf.: 70 118 118, email: kundeservice@staples.dk om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt pr. Post eller e-mail), som skal sendes, før afbestillingsfristen er udløbet. Du kan bruge den vedhæftede afbestillingsformular, men det er ikke obligatorisk.

Virkning af opsigelse

Hvis du opsiger denne aftale, skal vi tilbagebetale dig alle de betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (undtagen de ekstra omkostninger som følge af dit valg af en leveringsform ud over den billigste standardlevering, som vi tilbyder) uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor vi får meddelelse om din beslutning om at opsige aftalen. Vi foretager denne tilbagebetaling på samme måde, hvorpå du betalte i den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret en anden måde. Under alle omstændigheder påløber der ikke omkostninger for dig som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har givet os bevis for at have sendt varerne retur, hvad der måtte indtræde først.

Returnering af varer

Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du sende varerne tilbage eller udlevere dem til os uden ugrundet ophold, og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dato, hvor du meddeler os, at du træder tilbage fra aftalen. Du bærer den direkte omkostning til returnering af varerne. Kun efter forudgående drøftelser kan Staples acceptere at afhente produkterne (omkostningsfrit), f.eks. i tilfælde med produkter, der ikke kan returneres med sædvanlig post på grund af deres størrelse, eller at produkterne kan afleveres hos en Staples detailforretning, så Staples kan afhente dem.

Hæftelse og garanti

Du hæfter kun for eventuel formindsket værdi af varerne som følge af håndtering ud over, hvad der er påkrævet for at dokumentere varernes art, karakteristiske træk og funktion. Vi gør opmærksom på, at varer, der har været brugt, i mange situationer ikke kan sælges igen, og at værdien af sådanne varer efter håndtering udover hvad der er påkrævet for at dokumentere varernes art, karakteristiske træk og funktion, i mange situationer vil være DKK 0. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af varernes værdi.

Du bedes bemærke, at du har en lovfæstet garanti for, at Produkter der er købt hos os via vores hjemmeside er af tilfredsstillende kvalitet og rimeligt egnet til alle de formål, som produkter af den art normalt leveres til.

Vilkårenes forrang

Hvad angår fortrydelsesret gælder ovennævnte vilkår kun for aftaler med forbrugere ("en fysisk person, der handler uden for sit erhverv, virksomhed, håndværk eller profession"), og har forrang for de Vilkår og -betingelser, som er og forbliver gældende for alle andre aftaler og/eller forhold, som ikke er dækket af disse vilkår.

Du har sidst set på

Der er ingen varer under "Du har sidst set på"

I takt med at du bevæger dig rundt på Staples.dk, vil dine sete varer blive placeret her.

loadingOpdaterer...
Staples leverer til både erhvervskunder samt private kunder. Priserne bliver vist ekskl. moms.