Politik - Det politiske og juridiske oplysninger med online shopping på Staples.

 

Virksomhedsinformation
Vores miljø- og kvalitetsarbejde
Cookie Politik
Persondatapolitik
Staples Online Chat Fortrolighedspolitik
Vilkår og betingelser
For privatkunder - Fortrydelsesretten
Website Handelsbetingseler >

Website Handelsbetingseler

Læs venligst handelsbetingelserne omhyggeligt. disse handelsbetingelser kan være ændret siden du sidst besøgte websitet. Når du bruger websitet, indikerer du din accept af handelsbetingelserne. Hvis du ikke kan accepterer handelsbetingelserne, undlad da at bruge websitet.

Staples.dk er et af Lyreco Danmark A/S ("Staples") websites og bliver på nuværende tidspunkt stillet gratis til rådighed for brugere, som accepterer at overholde disse handelsbetingelser. Staples forbeholder sig retten til at ændre indholdet af disse til enhver tid, og til at revidere disse handelsbetingelser når som helst, Staples finder det nødvendigt. Brugere, som overtræder handelsbetingelserne vil få deres adgang annulleret og de kan permanent blive forment adgang til websitet. Brugere er forpligtede til at tjekke disse handelsbetingelser løbende. Ved at anvende websitet, efter vi har meddelt ændringer til disse handelsbetingelser, erklærer du dig enig i at acceptere disse ændringer, uanset om du har læst dem eller ej.

Brugere

Vi diskriminerer ikke på baggrund af alder, national oprindelse, køn, seksuel præference eller religion.

Ingen under 18 år må bruge websitet uden samtykke fra deres forældre eller værge. Vi anbefaler kraftigt at forældre og værger overvåger deres børns internetbrug. Ved brug af websitet, vurderes enhver at være en repræsentant ældre end 18 år.

Cookies

"Cookies" er små krypterede datafiler (indeholdende referencer om Bruger ID informationer tilføjet af brugeren og gemt på vores sikre server) som lagres på din harddisk , når du går ind på en webside. Staples bruger cookies til at forbedre din indkøbsoplevelse hos os. For at få mere at vide om, hvordan websitet bruger Cookies, venligst gennemlæs vores Cookie Politik.

Copyrights, registrerede varemærker & begrænsninger

Materialet på websitet, dette inkluderer websidens design, tekst, grafik, samt udvalget og placeringen heraf er copyrighted © af Staples. ALL RIGHTS RESERVED. Staples®, that was easy®, andre varemærker og alle overskrifter, grafik og ikoner er service mærker og varemærker tilhørende Staples the Office Superstore, LLC. Alle andre varemærker, produktnavne og firmanavne eller logoer citeret herunder er ejet af deres respektive varemærker.

Websiden og alle materialer på siden inklusive, men ikke begrænset til, billeder, illustrationer, indlæg, lyd klip og video klip ("Materialerne") er ejet af Staples samt vores associerede selskaber og licensgivere. Materialerne er beskyttet mod uautoriseret kopiering og videreformidling af ophavsrettigheder, som er ejet af eller licenseret af Staples og via lovgivningen for ophavsret og registrerede varemærker, internationale konventioner og anden lovgivning om ejendomsret. Du må ikke gengive, udstille, lave afledte udgaver af, genudgive, uploade, sende, transmittere eller på nogen måde distribuere, noget som helst Materiale fra websiden (eller nogen anden webside, ejet eller styret af Staples eller af Staples' associerede selskaber) uden på forhånd at have opnået Staples' skriftlige tilladelse. Du må dog gerne printe kopier fra websitet, med den hensigt, at lave en ordre hos Staples eller søge om kredit. At printe Materiale til ethvert andet formål eller overføre Materialerne til brug for andre websider, eller til brug for ændringer, distribution eller gengivelse af Materialer uden Staples' skriftlige tilladelse, er strengt forbudt. Enhver ændring af Materialer eller enhver del heraf, eller brug af Materialer til andet formål udgør en krænkelse af varemærket eller andre ejendomsretlige rettigheder tilhørende Staples eller tredjepart.

Links

Staples er ikke ansvarlig for indholdet af ikke-associerede websider, der kan tilgås fra eller linker til vores hjemmesider. Disse links er udelukkende en service og du benytter dem på egen risiko. Enhver anden webside tilgået fra vores websted er uafhængig af Staples, og Staples har ingen kontrol over indholdet af disse andre websider. Derudover betyder et link til enhver anden webside ikke, at Staples på nogen måde tilslutter sig eller påtager sig ansvar for indhold eller brug af en sådan webside. Enhver reference til tredjepart eller tredjeparts produkter eller tjenesteydelser kan på ingen måde fortolkes som en anbefaling eller en godkendelse fra Staples' side af denne tredjepart eller et produkt eller ydelse tilbudt af tredjepart.

Fortrolighed

Staples tager håndteringen af vore kunders fortrolige oplysninger seriøst. For at få mere information om, hvordan vi beskytter vores kundedata, kan du læse vores Persondatapolitik.

Produkt og service informationer

For at gøre indkøb af Staples produkter mere nemt og komfortabelt, tilbyder Staples dig valget mellem forskellige indkøbsmuligheder. Du kan vælge at købe ind via vores webbutikker, via vores kataloger, eller du kan kontakte os per telefon. Produkternes normalpris og tilgængelighed kan variere og ændres uden varsel, men kampagnepriser er gældende i den oplyste kampagneperiode.

Vi forsøger at vise alle produkter på websitet i en nøjagtig gengivelse; dog kan vi ikke være ansvarlige for fotografiske afvigelser I størrelsesforhold, form eller farver på produkterne, på baggrund af de tekniske forskelle, der kan være på vores kunders tekniske udstyr.

Kvitteringen i form af en e-mail med ordrebekræftelse er alene en tilkendegivelse af, at vi har modtaget din ordrebestilling, og udgør ikke et tilbud om salg. Vi forbeholder os retten til at begrænse antallet af solgte varer, eller afslå salg overhovedet, inkluderet men ikke begrænset til forbud af salg til forhandlere.

Brugervejledning

Du erklærer dig enig i, at du via websitet ikke vil: (i) sende information, data, tekster, filer, links, software, chat, kommunikation eller andre materialer, som er eller som Staples finder ulovlig, skadelig, truende, vurderer som misbrug eller bagvaskelse, vulgær, obskøn, racemæssigt eller etnisk hadefuldt eller på anden måde uacceptabelt; (ii) forsøge at sende "virus", "trojanske heste" eller anden software af ødelæggende eller forstyrrende karakter (iii) tilsigtet eller utilsigtet overtræde enhver relevant lokal, national eller international lovgivning, inkluderet men ikke begrænset til enhver bestemmelse, som følger lovgivningen, når du bruger eller tilgår websitet eller i forbindelse med din brug af websitet i enhver henseende; og (iv) misbruger personlige oplysninger eller overtræder nogen person- eller ejendomsrettigheder (inklusive intellektuelle ejendomsrettigheder) tilhørende personer eller virksomheder.

Skadesløs-holdelse

Ved at bruge webstedet, accepterer du at friholde Staples parterne for alle krav, skader, tab, passiver og søgsmål (herunder omkostninger og advokatsalærer), der er afholdt af dem, der udspringer af eller i forbindelse med dit brud eller påstået brud på disse handelsbetingelser (herunder, uden begrænsning, krav fra tredjemand om krænkelse af intellektuelle ejer rettigheder). Du indvilliger i at samarbejde fuldt ud og med rimelighed i forsvaret af ethvert krav. Staples forbeholder sig retten til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol over enhver sag, som ellers underlagt skadesløsholdelse af dig.

Frasigelser, krav, begrænset forpligtigelse

Hjemmesiden er supporteret af Staples på en "som det er" og "som er tilgængeligt" basis. Staples fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, explicit eller implicit, vedrørende(1) drift af websitet, (2) kvaliteten, nøjagtigheden, fuldstændighed eller gyldighed af ethvert produkt på websitet, eller (3) hvorvidt funktionerne på websitet kan blive afbrudt eller fungere fejlfrit, eller at fejl vil blive korrigerede, inkluderet men ikke begrænset til, handelsgarantier, underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Staples er ikke ansvarlig for trykte og typografiske fejl. Du erklærer dig udtrykkeligt enig i, at din brug af websitet er på din egen risiko.

Hjemmesiden kan indeholde fakta, betragtninger, synspunkter, udsagn og anbefalinger fra tredjeparts personer eller organisationer. Ingen af Staples parterne repræsenterer eller tilslutter sig nøjagtigheden, aktualiteten eller pålideligheden af ? ethvert råd, mening, tilkendegivelse eller anden information fremsat, uploadet eller distribueret gennem websitet. Du anerkender, at enhver tillid til en sådan mening, råd, tilkendegivelse eller information er udelukkende på din egen risiko.

Ingen af Staples Parterne er ansvarlige for eller forpligtede af nogen specielle, tilfældige, betingede, straffende eller andre indirekte skader, der er resultatet af brug af, eller manglende evne, til brug af websiden eller den information, som den indeholder, selvom den partner er blevet advaret om risikoen for sådanne skader.

Visse lokale love tillader ikke begrænsninger på garantier eller eksklusion eller begrænsning af bestemte skader. Hvis disse love omfatter dig, vil nogle af alle de ovennævnte frasigelser, eksklusioner eller begrænsninger ikke nødvendigvis gælde for dig og du har måske yderligere rettigheder.

Stavefejl/trykfejl

Selvom vi gør hvad vi kan for at sørge for nøjagtige informationer, kan unøjagtigheder eller fejl forekomme, inklusiv prisinformationer, og produktspecifikationer. I de sjældne tilfælde, hvor der forekommer trykfejl, vil vi, når vi har mulighed for det, enten kontakte dig for videre instruktioner før afsendelse bestillingen, eller annullere din ordre og orientere dig om annulleringen. Staples forbeholder sig retten til at rette enhver fejl, unøjagtighed eller udeladelse, også efter en ordre er blevet afgivet og uanset om ordren er bekræftet eller ej og beløbet er trukket på dit kreditkort.

Lukning

Staples kan efter eget skøn, afbryde eller suspendere din adgang til hele eller dele af websitet, uanset årsag, herunder,men ikke begrænset til overtrædelse af disse handelsbetingelser. I tilfælde af at disse handelsbetingelser annulleres, vil restriktionerne vedrørende varer på websitet og de fremstillinger, garantier, godtgørelser og begrænsninger af forpligtelser, der er fastsat i disse handelsbetingelser, fortsat være gældende. I tilfælde af at du er utilfreds med de services Staples tilbyder, er det di beslutning at annullere din brug af websitet.

Restriktionerne vedrørende Materialer optræder på stedet, og de repræsentationer og garantier, godtgørelser og begrænsninger af forpligtelser, der er fastsat i disse handelsbetingelser vil overleve opsigelse. I tilfælde af at du er utilfreds med de ydelser, som Staples, er din eneste mulighed at opsige din brug af Webstedet.

Kommentarer, klager og spørgsmål

Vi byder din feedback angående hjemmsiden velkommen. Alle kommentarer, ideer, meddeleser, forslag og anden kommunikation sendt til websitet bliver og forblive Staples eksklusive ejendom, og vi kan benytte al sådan kommunikation i forskellige sammenhænge, inkluderet reproduktion, offentliggørelse og udgivelse af sådan kommunikation, uden kompensation til dig. Skulle du have nogle spørgsmål eller reklamationer angående overtrædelse af disse Handelsbetingelser, bedes du venligst kontakte os.